Chọn lớp
6
7
8
9
10
11
12

Nội dung kiến thức

Các cấp tổ chức của thế giới sống
- Thế giới sống được chia thành các cấp độ tổ chức từ thấp đến cao theo nguyên tắc thứ bậc.
-Trong đó các cấp tổ chức sống cơ bản: tế bào -> cơ thể -> quần thể -> quần xã -> hệ sinh thái – sinh quyển.
- Các cấp tổ chức sống trung gian: phân tử, mô, bào quan, hệ cơ quan…
* Trong các cấp tổ chức thì tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật, vì:
-Theo học thuyết tế bào: mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ một hay nhiều tế bào và các tế bào chỉ được sinh ra bằng cách phân chia tế bào
.-Tế bào mang đầy đủ các đặc trưng cơ bản của một cơ thể sống: trao đổi chất và năng lượng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản và cảm ứng.

Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống
Tổ chức theo nguyên tắc thức bậc
- Nguyên tắc thứ bậc là cấp tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để xây dựng nên cấp tổ chức sống cấp trên.
-Tổ chức sống cấp cao hơn không chỉ có các đặc điểm của tổ chức sống cấp thấp hơn mà còn có những đặc tính nổi trội  mà cấp tổ chức sống cấp thấp hơn không có.
Hệ thống mở và tự điều chỉnh
- Hệ thống mở là hệ thống luôn cần có sự trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường.
VD: tế bào không ngừng hấp thụ các chất dinh dưỡng và thải ra các sản phẩm chuyển hóa bên trong tế bào.
-Mọi cấp tổ chức sống từ thấp đến cao của thế giới sống đều có các cơ chế tự điều chỉnh đảm bảo duy trì và điều hòa cân bằng động trong hệ thống.
Thế giới sống liên tục tiến hóa
-Thế giới SV liên tục sinh sôi nảy nở và không ngừng tiến hóa.
- Sự sống tiếp diễn liên tục nhờ sự truyền thông tin trên ADN từ tế bào này sang tế bào khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác.
- Tuy nhiên, SV luôn phát sinh biến dị di truyền và chọn lọc tự nhiên không ngừng tác động  làm cho TG sống đa dạng, phong phú.