Tiêu đề kiến thức

Nội dung kiến thức

Tiêu hoá là gì?

- Tiêu hóa là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.

- Tiêu hóa ở động vật gồm: tiêu hóa nội bào (bên trong tế bào) và tiêu hóa ngoại bào (bên ngoài tế bào).

Tiêu hoá ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá
- Đại diện: động vật đơn bào.

- Cấu tạo: không bào tiêu hóa, lizoxom

- Quá trình tiêu hóa: Thức ăn vào không bào tiêu hoá rightwards arrowKhông bào tiêu hóa gắn với Lizôxôm rightwards arrowEnzim tiêu hoá của Lizôxôm biến đổi thức ăn thành chất đơn giản đi vào tế bào chất, còn chất thải được đưa ra ngoài

Tiêu hoá ở động vật có túi tiêu hoá

- Đại diện: Ruột khoang, Giun dẹp.

- Cấu tạo của túi tiêu hóa: Dạng túi, cấu tạo từ nhiều tế bào, thành túi chứa TB tuyến.

- Quá trình tiêu hóa

+ Tiêu hóa ngoại bào: thức ăn được phân huỷ trong lòng túi nhờ Enzim của tế bào tuyến trên thành túi.
+ Tiêu hóa nội bào: xảy ra bên trong tế bào trên thành túi tiêu hoá, thức ăn được phân huỷ hoàn toàn.

Tiêu hoá ở động vật có ống tiêu hoá
-
Đại diện: ĐV có xương sống và nhiều loài ĐV không xương sống.

- Đặc điểm cấu tạo: Ống tiêu hóa được cấu tạo từ nhiều tế bào, chia thành các bộ phận có cấu tạo và chức năng khác nhau.

- Hình thức tiêu hóa: Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào:

+ Tiêu hóa cơ học .

+Tiêu hóa hoá học nhờ dịch tiêu hoá tạo thành chất dinh dưỡng đơn giản và được hấp thụ vào máu.

- Hiệu quả tiêu hoá cao

Đặc điểm tiêu hoá ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật
Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt: thích nghi với thức ăn là thịt mềm và giàu chất dinh dưỡng

- Bộ răng: răng nanh, răng hàm và răng cạnh hàm phát triển để giữ mồi, xé thức ăn

- Dạ dày: Dạ dày đơn bào, to chứa nhiều thức ăn và tiêu hóa cơ học, hóa học.

- Ruột ngắn, ruột tịt không phát triển, không tiêu hóa thức ăn.

Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thực vật: thích nghi với thức ăn là thực vật cứng và khó tiêu hóa.

- Bộ răng : răng cạnh hàm, răng hàm phát triển để nghiền thức ăn thực vật cứng.

- Dạ dày một ngăn hoặc 4 ngăn (động vật nhai lại) :

+ Dạ dày 4 ngăn : Thức ăn từ thực quản rightwards arrowdạ cỏ rightwards arrowdạ tổ ong rightwards arrow nhai lại rightwards arrowdạ lá sách rightwards arrow dạ múi khế.

+ Dạ dày đơn : Ruột dài, manh tràng phát triển