Nội dung kiến thức

Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây
- Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu là :

+ Nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống.

+ Không thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào khác.

+ Phải trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể.

- Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu chia làm 2 nhóm:

+ Nguyên tố đại lượng: C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.

+ Nguyên tố vi lượng: Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni.

Vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây
- Tham gia cấu tạo chất sống (( axit nulêíc, protein, ATP….)

- Điều tiết quá trình trao đổi chất, các hoạt động sinh lý trong cây:

+ Thay đổi đặc tính lý hóa của keo nguyên sinh chất.

+ Hoạt hóa enzim, làm tăng hoạt động trao đổi chất.

+ Điều chỉnh quá trình sinh trưởng của cây.

- Tăng tính chống chịu của cây trồng

Nguồn cung cấp các nguyên tố dinh dưỡng khoáng cho cây
Đất là nguồn cung cấp chủ yếu các chất khoáng cho cây
- Trong đất các nguyên tố khoáng tồn tại ở 2 dạng: Hòa tan và không hòa tan

- Cây chỉ hấp thụ các muối khoáng ở dạng hòa tan. Muối khoáng không tan dưới tác dụng của H2O, O2, độ PH, t0, VSV à Muối khoáng hòa tan.
Phân bón cho cây trồng

- Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. Tùy thuộc vào loại phân, giống cây trồng để bón liều lượng cho phù hợp.
- Bón không hợp lí với liều lượng cao quá mức cần thiết sẽ:

+ Gây độc cho cây.

+ Ô nhiễm nông sản.

+ Ô nhiễm môi trường đất, nước…