Nội dung kiến thức

Khái niệm hệ sinh thái
- Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh của quần xã, trong đó các sinh vật tác động qua lại với nhau và với các thành phần của sinh cảnh tạo nên các chu trình sinh địa hóa. Nhờ đó, hệ sinh thái là một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định

Các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái
- Thành phần vô sinh (sinh cảnh): Khí hậu, thổ nhưỡng, nước, xác sinh vật ...
- Thành phần hữu sinh (QXSV): Thực vật, động vật và vi sinh vật.

+ Sinh vật sản xuất: Sinh vật có khả năng sử dụng NLAS để tổng hợp nên chất hữu cơ.
+ Sinh vật tiêu thụ: ĐV ăn TV, ĐV ăn ĐV.
+ Sinh vật phân giải (VK, nấm ...): Có khả năng phân giải xác chết và chất thải rightwards arrowchất vô cơ.

Các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên trái đất
Hệ sinh thái tự nhiên
- Hệ sinh thái trên cạn: Rừng nhiệt đới, sa mạc, hoang mạc, sa van đồng cỏ, rừng lá rộng ôn đới, rừng thông phương bắc, đồng rêu đới lạnh...
- Hệ sinh thái dưới nước:
+ Nước mặn: Rừng ngập mặn, rạn san hô .
+ Nước ngọt: Nước chảy, nước tĩnh.
Hệ sinh thái nhân tạo
- Hệ sinh thái nhân tạo: Đồng ruộng, hồ nước, rừng trồng...
- Hệ sinh thái nhân tạo luôn được bổ sung nguồn vật chất - năng lượng và các biện pháp cải tạo. VD: - Hệ sinh thái nông nghiệp thường được bón thêm phân, tưới nước, diệt cỏ dại