Nội dung kiến thức

Bằng chứng tiến hóa là những bằng chứng nói lên mối quan hệ họ hàng giữa các loài SV với nhau.
- Có 2 loại bằng chứng:

+ Bằng chứng trực tiếp là các hóa thạch.
+ Bằng chứng gián tiếp: bằng chứng giải phẫu so sánh, bằng chứng phôi sinh học, bằng chứng địa lí sinh học, bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử
Bằng chứng giải phẫu so sánh

- Sự tương đồng về nhiều đặc điểm giải phẫu giữa các loài là những bằng chứng gián tiếp cho thấy các loài sinh vật hiện nay được tiến hoá từ một tổ tiên chung.
- Cơ quan tương đồng: Là những cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi nên có kiểu cấu tạo giống nhau. Cơ quan tương đồng phản ánh sự tiến hoá phân li.
VD: chi trước của các loài ĐV có xương sống, tuyến nọc độc của rắn với tuyến nước bọt của ĐV, gai xương rồng với tua cuốn đậu Hà Lan, vòi hút của bướm với hàm dưới của sâu.
- Cơ quan tương tự: Là những cơ quan khác nhau về nguồn gốc nhưng đảm nhiệm những chức phận giống nhau nên có kiểu hình thái tương tự. Cơ quan tương tự phản ánh sự tiến hoá đồng quy.
VD: cánh côn trùng và cánh chim, gai xương rồng và gai hoa hồng, xương cùng với đuôi của ĐV, răng khôn vơi răng nanh ở ĐV.
- Cơ quan thoái hoá: Là cơ quan phát triển không đầy đủ ở cơ thể trởng thành. Do điều kiện sống của loài đã thay đổi, các cơ quan này mất dần chức năng ban đầu, tiêu giảm dần và hiện chỉ để lại một vài vết tích xưa kia của chúng.
VD: xương cụt ở người.

Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử
- Bằng chứng tế bào học: Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào, các tế bào đều được sinh ra từ các TB sống trước đó. TB là đơn vị tổ chức cơ bản của cơ thể sống. TB nhân sơ và TB nhân thực đều có các thành phần cơ bản : màng sinh chất, TB chất và nhân (vùng nhân) rightwards arrowPhản ánh nguồn gốc chung của sinh giới.
- Bằng chứng sinh học phân tử: Dựa trên sự tương đồng về cấu tạo, chức năng của ADN, prôtêin, mã DT….. Cho thấy các loài trên trái đất đều có tổ tiên chung.