Nội dung kiến thức

Để tạo giống mới người ta phải dựa vào nguồn vật liệu chọn giống đó là :
  + Biến dị tổ hợp.
  + Đột biến.
  + ADN tái tổ hợp

Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
- Biến dị tổ hợp xuất hiện do sự tổ hợp lại vật chất di truyền của thế hệ bố, mẹ thông qua qúa trình giao phối. Biến dị tổ hợp là nguyên nhân của sự đa dạng về kiểu gen, phong phú về kiểu hình của giống
* Phương pháp tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp:
- Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau.
- Lai giống để tạo ra các tổ hợp gen khác nhau.
- Chọn lọc ra những tổ hợp gen mong muốn.
- Những tổ hợp gen mong muốn cho tự thụ phấn hoặc giao phối gần để tạo ra các dòng thuần

Tạo giống lai có ưu thế lai cao
Khái niệm ưu thế lai: Là hiện tượng con lai có năng suất, sức chống chịu ,khả năng sinh trưởng phát triển cao vượt trội so với các dạng bố mẹ
Cơ sở di truyền của hiện tượng ưu thế lai
- Giả thuyết siêu trội: Ở trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau con lai có được kiểu hình vượt trội nhiều mặt so với dạng bố mẹ có nhiều gen ở trạng thái đồng hợp tử.      
Quy trình tạo giống có ưu thế lai cao
- Tạo dòng thuần : cho tự thụ phấn qua 5-7 thế hệ
- Lai các dòng thuần khác dòng (lai khác dòng đơn, lai khác dòng kép)
- Chọn lọc các tổ hợp có ưu thế lai cao.
*Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ, nên không dùng con lai để làm giống.