Nội dung kiến thức

Sinh sản vô tính - Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên
Là hiện tượng hình thành cá thể mới từ 1 phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá)
Gồm: sinh sản bằng thân bò, thân rễ, rễ củ, lá…

Sinh sản vô tính - Sinh sản sinh dưỡng do người
Giâm cành: cắt 1 đoạn cành có đủ mắt, chồi cắm xuống đất ẩm cho cành đó bén rễ.
Chiết cành: làm cho cành ra rễ ngay trên cây rồi mới cắt đem trồng.
Ghép cây: dùng 1 bộ phận sinh dưỡng của 1 cây gắn vào 1 cây khác cho tiếp tục phát triển.

Sinh sản hữu tính rightwards arrow Thụ phấn rightwards arrowthụ tinh rightwards arrowkết hạt rightwards arrow tạo quả
- Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy.
- Hạt phấn hút chất nhầy ở đầu nhụy 
rightwards arrow trương lên rightwards arrow nảy mầm thành ống phấn.
- Ống phấn xuyên qua đầu nhụy 
rightwards arrow vòi nhụy rightwards arrow bầu nhụy rightwards arrow tiếp xúc với noãn.
- Tại noãn, tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái tạo hợp tử. Đây là hiện tượng thụ tinh.
- Sinh sản có hiện tượng thụ tinh là sinh sản hữu tính
- Noãn sau khi thụ tinh 
rightwards arrow phôi; vỏ noãn rightwards arrow vỏ hạt; phần còn lại của noãn rightwards arrow bộ phận chứa chất dự trữ cho hạt.
- Bầu nhụy 
rightwards arrow quả.

Sinh sản hữu tính - Hoa có thể được thụ phấn nhờ sâu bọ, nhờ gió, con người
- Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ:
+ Màu sắc sặc sỡ, hương thơm, mật ngọt..
+ Hạt phấn to, có gai.
+ Đầu nhụy có chất dính.
- Hoa thụ phấn nhờ gió:
+ Hoa tập trung ở ngọn cây, bao hoa tiêu giảm.
+ Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng, hạt phấn nhiều.
+ Đầu hoặc vòi nhụy dài, có nhiều lông.
- Hoa thụ phấn nhờ con người: chủ động làm tăng khả năng tạo quả.

Sinh sản hữu tính - Hạt muốn nảy mầm cần
Chất lượng hạt tốt, không sâu bệnh.
Độ ẩm, không khí, nhiệt độ thích hợp.
Đất tơi xốp, chống úng, chống hạn cho đất, gieo đúng thời vụ