Nội dung kiến thức

Thực vật đối với môi trường
Ổn định hàm lượng khí oxi và khí cacbonic trong không khí.
Làm giảm ô nhiễm môi trường.
Giúp giữ đất, chống xói mòn.
Hạn chế ngập lút, hạn hán.
Bảo vệ nguồn nước ngầm.

Thực vật đối với động vật và con người
Cung cấp khí oxi, thức ăn, nơi ở và nơi sinh sản cho động vật.
Cung cấp lương thực, thực phẩm, làm thuốc chữa bệnh, làm cảnh, lấy gỗ, cây công nghiệp…phục vụ cho đời sống con người.
Một số loài cây có hại cho sức khỏe con người: cây thuốc lá, cây thuốc phiện, cây cần sa…

Đa dạng thực vật ở Việt Nam
Đa dạng về số lượng loài và số lượng cá thể trong mỗi loài.
Đa dạng về môi trường sống.
Do ảnh hưởng của việc khai thác bừa bãi, tàn phá rừng rightwards arrow
giảm về số lượng, 1 số loài tuyệt chủng.