Nội dung kiến thức

Vi khuẩn
- Kích thước: rất nhỏ (1 đến vài phần nghìn mm).

- Cấu tạo: tế bào có vách bao bọc,bên trong là chất tế bào, chưa có nhân.
- Một số vi khuẩn có roi nên có thể di chuyển.
- Dinh dưỡng:
+ Dị dưỡng: sống bằng chất hữu cơ có sẵn trên cơ thể động thực vật, sống nhờ trên cơ thể sống khác.
+ Tự dưỡng: do có diệp lục.
- Vi khuẩn phân bố khắp mọi nơi, có số lượng lớn.
- Vai trò:
+ Có lợi: phân hủy hợp chất hữu cơ thành hợp chất vô cơ để cây sử dụng; hình thành than đá, dầu lửa; ứng dụng trong nông nghiệp và công nghiệp.
+ Có hại: gây bệnh cho người, làm hỏng thức ăn, ô nhiễm môi trường.

Nấm
- Phát triển ở nhiệt độ 25 – 30 0C, 00C nấm không phát triển được, 1000C giết chết nhiều loại nấm.

- Dinh dưỡng:
+ Nấm hoại sinh: Hút chất hữu cơ có sẵn.
+ Nấm kí sinh: sống bám trên cơ thể sống.
+ Nấm cộng sinh: cộng sinh với tảo thành địa y.
- Mốc trắng:
+ Cấu tạo dạng sợi phân nhánh, bên trong có chất tế bào và nhiều nhân, không có vách ngăn giữa các tế bào.
+ Trong suốt, không có chất diệp lục.
+ Sinh sản bằng bào tử.
+ Dinh dưỡng: hoại sinh.
- Nấm rơm:
+ Là loại nấm mũ.
+ Cấu tạo:
Sợi nấm (cơ quan sinh dưỡng) gồm nhiều tế bào, mỗi tế bào có 2 nhân, không có chất diệp lục;
Mũ nấm (cơ quan sinh sản) nằm trên cuống nấm., dưới mũ nấm có chứa nhiều bào tử.

Địa y
- Địa y là hình thức cộng sinh giữa tảo và nấm.

+ Các sợi nấm hút nước và muối khoáng cung cấp cho tảo.
+ Tảo nhờ có chất diệp lục chế tạo chất hữu cơ nuôi sống cả 2 bên.
- Địa y có dạng hình vảy hoặc là búi sợi mắc vào cành cây.
- Vai trò:
+ Chế rượu, nước hoa, phẩm nhuộm.
+ Là thức ăn chủ yếu của loài hươu ở Bắc Cực.
+ Phân hủy đá thành đất và khi chết tạo thành một lớp mùn.