Chọn lớp
6
7
8
9
10
11
12

Nội dung kiến thức

Đa dạng sinh học
- Đa dạng sinh học động vật ở môi trường đới lạnh:
+ Bộ lông dày, lớp mỡ dưới da dày: giữ ấm cơ thể. 
+ Lông màu trắng: tự vệ.
+ Ngủ trong mùa đông, di cư tránh rét: tiết kiệm năng lượng.
+ Hoạt động vào ban ngày trong mùa hạ: tận dụng lượng nhiệt.
Đa dạng sinh học động vật ở môi trường hoang mạc đới nóng:
- Đa dạng sinh học động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa:
+ Khí hậu thuận lợi --> động vật đa dạng, phong phú.
+ Sự thuần hóa, lai tạo --> tăng độ đa dạng.
+ Nguy cơ suy giảm do phá rừng, khai thác gỗ, buôn bán động vật, ô nhiễm --> biện pháp.
Biện pháp đấu tranh sinh học
Sử dụng thiên địch để tiêu diệt sinh vật gây hai.
Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm cho sinh vật gây hai.
Gây vô tinh diệt động vật gây hai.
Động vật quý hiếm
- Là động vật có giá trị cao về nhiều mặt nhưng đang có số lượng giảm sút.
- Các cấp độ: LR (ít nguy cấp); VU (sẽ nguy cấp); EN (nguy cấp); CR (rất nguy cấp).
- Biện pháp bảo vệ.