Chọn lớp
6
7
8
9
10
11
12

Nội dung kiến thức

Cấu tạo cơ thể người
- Cơ thể người gồm 3 phần: đầu, thân, tay chân.
- Cơ hoành ngăn cách khoang ngực và khoang bụng.
+ Khoang ngực gồm: tim, phổi.
+ Khoang bụng gồm: dạ dày, ruột, gan, tụy, thận, bóng đái và cơ quan sinh sản.
- Các hệ cơ quan trong cơ thể:
+ Hệ vận động: vận động, di chuyển.
+ Hệ tiêu hóa: tiêu hóa, hấp thụ chất dinh dưỡng.
+ Hệ tuần hoàn: vận chuyển máu.
+ Hệ hô hấp: trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường ngoài.
+ Hệ bài tiết: lọc, thải các chất.
+ Hệ thần kinh: điều khiển hoạt động cơ thể, cảm giác.
Tế bào
- Tế bào gồm 3 phần:
+ Màng sinh chất: thực hiện trao đổi chất.
+ Chất tế bào gồm nhiều bào quan: thực hiện hoạt động sống của tế bào.
+ Nhân gồm nhiễm sắc thể và nhân con: điều khiển hoạt động sống của tế bào.
- Thành phần hóa học của tế bào gồm nhiều chất hữu cơ và chất vô cơ.
- Hoạt động của tế bào gồm: trao đổi chất, lớn lên, phân chia, cảm ứng.

- Mô là một tập hợp các tế bào chuyên hoá có cấu tạo giống nhau, đảm nhiệm chức năng nhất định.
- Các loại mô:
+ Mô biểu bì (phủ ngoài da, lót trong cơ quan rỗng): bảo vệ, hấp thu, bài tiết.
+ Mô liên kết (mô sợi, mô sụn, mô xương, mô mỡ): nâng đỡ, liên kết cơ quan.
+ Mô cơ (cơ vân, vơ trơn, cơ tim): co dãn tạo nên sự vận động.
+ Mô thần kinh (tế bào thần kinh (noron) và tế bào thần kinh đệm): tiếp nhận, xử lý thông tin, điểu khiển hoạt động cơ thể.
- Có 3 loại noron: noron hướng tâm (noron cảm giác); noron trung gian (noron liên lạc); noron li tâm (noron vận động).
Phản xạ
* Cấu tạo nơron
 + Thân chứa nhân
+ Sợi nhánh:  từ thân phát đi nhiều tua ngắn phân nhánh
+ Sợ trục: là một tua dài
+ Xi náp: diện tiếp xúc giữa đầu mút của sợi trục ở nơron này với nơron kế tiếp hoặc cơ quan phản ứng
* Chức năng nơron
- Cảm ứng là khả năng tiếp nhận các kích thích và phản ứng lại các kích thích bằng hình thức phát sinh xung thần kinh
- Dẫn truyền xung thần kinh là khả năng lan truyền xung thần kinh theo một chiều nhất định từ nơi phát sinh hoặc tiếp nhận về thân nơron và truyền đi học theo sợi trục
* Các loại nơron: có 3 loại nơron
+ Nơron hướng tâm (nơron cảm giác) có thân nằm ngoài trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng truyền xung thần kinh về trung ương thần kinh
+ Nơron trung gian (nơron liên lạc) nằm trong trung ương thần kinh, đảm bảo liên hệ giữa các nơron.
+ Nơron li tâm ( nơron vận động) có thân nằm trong trung ương thần kinh (hoặc ở hạch thần kinh sinh dưỡng), sợi trục hướng ra cơ quan phản ứng (cơ, tuyến), truyền xung thần kinh tới các cơ quan phản ứng.
Cung phản xạ
-Phản xạ: là phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh.
- Một cung phản xạ gồm 5 yếu tố là : cơ quan thụ cảm, noron hướng tâm, nơron trung gian, nơron li tâm và cơ quan phản ứng.
Vòng phản xạ: bao gồm cung phản xạ và đường liên hệ