Chọn lớp
6
7
8
9
10
11
12

Nội dung kiến thức

Hoạt động trao đổi chất: có 2 cấp độ
- Cấp độ cơ thể: cơ thể lấy khí oxi và thức ăn từ môi trường ngoài cung cấp cho hoạt động sống, đồng thời thải ra môi trường khí cacbonic và chất thải.
- Cấp độ tế bào: tế bào lấy chất dinh dưỡng và khí oxi từ máu sử dụng cho hoạt động sống, đồng thời đưa khí cacbonic tới phổi và chất thải tới cơ quan bài tiết để thải ra ngoài.
Chuyển hóa: có 2 dạng
- Chuyển hóa vật chất và năng lượng (được điều hòa bằng cơ chế thần kinh và thể dịch) gồm:
+ Đồng hóa: tổng hợp chất đơn giản thành chất phức tạp và tích lũy năng lượng.
+ Dị hóa: phân giải chất phức tạp thành sản phẩm đơn giản và giải phóng năng lượng.
- Chuyển hóa cơ bản: là năng lượng tiêu dùng khi cơ thể ở trạng thái hoàn toàn nghỉ ngơi.
Thân nhiệt
- Thân nhiệt là nhiệt độ của cơ thể (ở người ổn định là 370C, chênh lệch không quá 0,50C)
- Sự cân bằng nhiệt được điều hòa bẳng các hoạtThân nhiệt
- Thân nhiệt là nhiệt độ của cơ thể (ở người ổn định là 370C, chênh lệch không quá 0,50C)
- Sự cân bằng nhiệt được điều hòa bẳng các hoạt động:
+ Tăng, giảm quá trình dị hóa.
+ Điều tiết co dãn mạch máu dưới da.
+ Co, duỗi cơ chân lông...
động:
+ Tăng, giảm quá trình dị hóa.
+ Điều tiết co dãn mạch máu dưới da.
+ Co, duỗi cơ chân lông...
 

Vitamin và muối khoáng

- Tuy không cung cấp năng lượng cho cơ thể nhưng vitamin và muối khoáng không thể thiếu trong khẩu phần ăn uống.

- Cần cung cấp theo một tỉ lệ hợp lý bằng cách phối hợp các loại thức ăn trong bữa ăn hằng ngày.

Nguyên tắc lập khẩu phần

- Nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người phụ thuộc vào: giới tính, lứa tuổi, hình thức lao động và trạng thái sinh lý của cơ thể.

- Nguyên tắc lập khẩu phần:

+ Đảm bảo đủ lượng thức ăn phù hợp nhu cầu của từng đối tượng.

+ Đảm bảo cân đối thành phần các chất hữu cơ, cung cấp đủ muối khoáng và vitamin.

+ Đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể.