Nội dung khóa học
Chủ đề 1: Cách tạo Bài giảng/Khoá học mới
Nội dung hướng dẫn cách tạo khoá học, bài giảng mới dành cho các Giảng viên
0/2
Chủ đề 2: Hướng dẫn cách đặt giá cho mỗi khoá học
Nội dung hướng dẫn cho Giảng viên cách cài đặt chi phí cho khoá học để học viên có thể thanh toán
0/2
Các tạo Bài giảng/Khóa học
Nội dung bài học

Bước 1: chọn khoá học có trả phí

Bước 2: Cài đặt số tiền của khoá học

Tham gia đoạn hội thoại