Tựa sách

Á rác

Mô tả ngắn

Cuốn sách này được quyên góp bởi cộng đồng Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) thông qua Chiến dịch Quốc gia về Đọc sách, khởi xướng vào năm 2016 bởi Ngài Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Chiến dịch này nhằm thúc đẩy việc đọc sách và nhận được hỗ trợ từ quỹ Dubai Cares.

Tác giả

Giá bán:

Cuốn sách này được cộng đồng các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) quyên góp hào phóng, như một phần của Chiến dịch Quốc gia về Đọc sách, được khởi xướng vào năm 2016 bởi Ngài Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE và Quân chủ Dubai, với sự hỗ trợ từ quỹ Dubai Cares.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả