Tựa sách

Bán Hàng Cho Những Gã Khổng Lồ

Mô tả ngắn

“Bán Hàng Cho Những Gã Khổng Lồ” là một hướng dẫn thiết thực cho những người bán hàng đối mặt với thách thức của việc kết nối với các công ty lớn

Tác giả

123.370 

123.370 

Giá bán:

“Bán Hàng Cho Những Gã Khổng Lồ” là một hướng dẫn thiết thực cho những người bán hàng đối mặt với thách thức của việc kết nối với các công ty lớn. Cuốn sách này cung cấp các chiến lược và kỹ thuật cần thiết để tiếp cận và thuyết phục khách hàng doanh nghiệp, từ việc xác định khách hàng tiềm năng đến tạo đề xuất giá trị đột phá.

Tác giả chia sẻ cách thức xây dựng chiến dịch tiếp cận đa dạng, vượt qua các thách thức điển hình và phát triển chiến lược kinh doanh và tiếp thị hiệu quả. Sách giúp người bán hàng ở mọi cấp độ hiểu cách thức tiếp cận và giành được sự chú ý của các khách hàng lớn, đồng thời xây dựng mối quan hệ lâu dài với họ. “Bán Hàng Cho Những Gã Khổng Lồ” là một nguồn cảm hứng và hướng dẫn quý giá, giúp bạn tăng cơ hội thành công trong lĩnh vực bán hàng cho khách hàng doanh nghiệp.

Tác giả