Tựa sách

Bóng bay gió ơi

Mô tả ngắn

“Bóng Bay Gió Ơi” bắt đầu với huyền thoại về nhóm yêu tinh muốn ám hại con người bằng cách cất giấu hạnh phúc của họ. Một yêu tinh già khôn ngoan đề xuất giấu hạnh phúc bên trong chính con người, khiến họ luôn tìm kiếm nó ở nơi khác mà không nhận ra rằng hạnh phúc thực sự đã nằm ngay trong tâm hồn họ. Cuốn sách khám phá ý tưởng hạnh phúc là nội tại, không phải thứ gì đó phải tìm kiếm ở bên ngoài.

Tác giả

Giá bán:

Cuốn sách “Bóng Bay Gió Ơi” khai mở với một huyền thoại cổ xưa, nơi một nhóm yêu tinh quy tụ để tìm cách ám hại nhân loại. Trong cuộc họp này, một ý tưởng độc đáo được đưa ra: cất giấu đi thứ quý giá nhất của con người. Một yêu tinh đề xuất, “Hãy giữ lấy hạnh phúc của họ. Khi mất đi nó, họ sẽ chìm đắm trong đau khổ và u sầu.” Nhưng vấn đề đặt ra là nên giấu hạnh phúc ở đâu? Sau nhiều tranh luận, một yêu tinh già khôn ngoan tiết lộ giải pháp: “Chúng ta nên giấu hạnh phúc ngay bên trong con người. Họ sẽ luôn tìm kiếm nó ở mọi nơi, luôn cảm thấy người khác hạnh phúc hơn mình, mà không nhận ra rằng hạnh phúc thực sự đã ẩn kín trong tâm hồn họ từ lâu.”

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả