Tựa sách

Các Phương Pháp Điển Hình Giải Toán Nguyên Hàm, Tích Phân Và Ứng Dụng

Mô tả ngắn

Cuốn sách “Các Phương Pháp Điển Hình Giải Toán Nguyên Hàm, Tích Phân Và Ứng Dụng” là một tài liệu quý giá không chỉ dành cho học sinh đang học về nguyên hàm, tích phân, mà còn hữu ích cho giáo viên, phụ huynh, và sinh viên sư phạm quan tâm đến chủ đề này.

Tác giả

Giá bán:

Cuốn sách “Các Phương Pháp Điển Hình Giải Toán Nguyên Hàm, Tích Phân Và Ứng Dụng” là một tài liệu quý giá không chỉ dành cho học sinh đang học về nguyên hàm, tích phân, mà còn hữu ích cho giáo viên, phụ huynh, và sinh viên sư phạm quan tâm đến chủ đề này. Sách này bao gồm ba chương với cấu trúc gồm kiến thức cơ bản, các dạng toán điển hình, bài tập tự luyện, và đáp số cùng hướng dẫn giải. Việc sử dụng sách được khuyến nghị bắt đầu bằng việc đọc và tự giải các ví dụ, sau đó giải các bài tập tự luyện và tổng kết kiến thức và phương pháp quan trọng. Cuốn sách tập trung vào việc giải các bài toán khó và chất lượng cao, giúp học sinh hiểu rõ hơn về các phương pháp giải và cách áp dụng chúng. Tác giả hoan nghênh ý kiến đóng góp từ các độc giả để làm cho sách trở nên hoàn thiện hơn trong phiên bản sau.

Tác giả