Tựa sách

Cõi Tạm

Mô tả ngắn

“Cõi Tạm” là tác phẩm phản ánh sâu sắc về cuộc đời và thế giới tạm thời, qua lăng kính lịch sử và triết học. Sách khám phá các thời kỳ lịch sử Việt Nam, từ phong kiến đến cách mạng, mô tả cuộc sống đầy khó khăn và thách thức. Tác phẩm nhấn mạnh tầm quan trọng của mỗi hành động trong việc tạo nên dòng chảy lịch sử và văn hóa, đồng thời khuyến khích sống cuộc sống đầy đủ và có ý nghĩa. Nó đưa ra cái nhìn đa chiều về cuộc sống và ý nghĩa của sự tồn tại.

Tác giả

Giá bán:

“Cõi Tạm” là một tác phẩm sâu sắc, phản ánh suy tư về cuộc đời và thế giới tạm thời này, mà mỗi chúng ta chỉ trải qua trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Qua quan điểm của tác giả, cuốn sách đưa ra cái nhìn riêng về “cõi tạm” từ góc độ lịch sử và triết học. Nó kể về sự biến đổi qua các thời kỳ lịch sử Việt Nam, từ thời phong kiến đến thực dân, phát xít, và cách mạng, mỗi giai đoạn đều để lại những vấn đề sâu sắc và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân.

Trong mỗi thời kỳ, dù trong hoàn cảnh nào, cuộc sống của con người vẫn luôn đầy khó khăn và thách thức. Tác phẩm đặc biệt nhấn mạnh đến sự sống của con người trong “cõi tạm”, nơi mà mỗi hành động, mỗi quyết định, dù nhỏ nhất cũng góp phần tạo nên dòng chảy của lịch sử và văn hóa. Cuốn sách cũng đề cập đến tầm quan trọng của việc sống một cuộc sống đầy đủ và có ý nghĩa, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.

“Cõi Tạm” không chỉ là một cuốn sách về lịch sử hay văn hóa, mà còn là một tác phẩm triết học, khám phá ý nghĩa sâu xa của cuộc sống và sự tồn tại. Nó đưa ra cái nhìn đa chiều về cuộc sống, từ góc độ của những người lạc quan và bi quan, và làm sáng tỏ ý nghĩa của “cõi tạm” trong đời sống con người. Cuốn sách là lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự tạm bợ và vô thường của cuộc sống, đồng thời cũng là lời kêu gọi hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả