Tựa sách

Công Nghệ VoIP Và Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ

Mô tả ngắn

“Công Nghệ VoIP Và Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ” cung cấp kiến thức toàn diện về VoIP, từ cơ bản đến nâng cao. Sách gồm 6 chương, trình bày về xu hướng, ứng dụng, giao thức TCP/IP, cấu trúc hệ thống, kỹ thuật mã hóa, truyền tải, chất lượng dịch vụ (QoS), và cách nâng cao chất lượng dịch vụ VoIP. Phù hợp cho kỹ sư, kỹ thuật viên và sinh viên quan tâm đến viễn thông.

Tác giả

Giá bán:

“Công Nghệ VoIP Và Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ” là cuốn sách chi tiết và toàn diện, cung cấp thông tin quan trọng về công nghệ VoIP (Voice over Internet Protocol) – một phần không thể thiếu trong ngành viễn thông hiện đại. Cuốn sách này đặc biệt hữu ích cho những người làm việc trong ngành Bưu điện, các kỹ sư, kỹ thuật viên viễn thông, sinh viên và những ai quan tâm đến công nghệ này.

Cuốn sách bao gồm 6 chương, bắt đầu từ giới thiệu chung về công nghệ VoIP, các xu hướng và ứng dụng của nó, và đặc điểm của tín hiệu thoại. Nó cũng cung cấp một tổng quan toàn diện về giao thức TCP/IP – bộ giao thức cốt lõi cho mạng IP, cấu trúc của hệ thống VoIP, và các kỹ thuật mã hóa và truyền tải sử dụng trong công nghệ này.

Cuốn sách cũng đi sâu vào các giao thức điều khiển, chất lượng dịch vụ (QoS), và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của dịch vụ thoại. Phần cuối cùng của sách tập trung vào các giải pháp để nâng cao chất lượng của dịch vụ VoIP, giúp độc giả hiểu rõ hơn về cách thức cải thiện chất lượng cuộc gọi và dịch vụ trong môi trường Internet.

Cuốn sách “Công Nghệ VoIP Và Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ” là tài liệu tham khảo quý giá, cung cấp kiến thức toàn diện và cập nhật về một trong những công nghệ quan trọng nhất trong ngành viễn thông hiện đại.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả