Tựa sách

Công Nghệ VoIP Và Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ

Mô tả ngắn

“Công Nghệ VoIP Và Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ” là một tài liệu tham khảo quan trọng và toàn diện về công nghệ VoIP

Tác giả

35.000 

35.000 

Giá bán:

“Công Nghệ VoIP Và Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ” là một tài liệu tham khảo quan trọng và toàn diện về công nghệ VoIP, một khía cạnh cốt lõi trong ngành viễn thông hiện đại. Cuốn sách này cung cấp thông tin chi tiết cho những người làm việc trong ngành Bưu điện, kỹ sư, kỹ thuật viên viễn thông, sinh viên, và những người quan tâm đến lĩnh vực này. Bắt đầu từ những giới thiệu cơ bản về VoIP, xu hướng và ứng dụng của nó, cuốn sách đi sâu vào các đặc điểm kỹ thuật của tín hiệu thoại và tổng quan về giao thức TCP/IP.

Tác giả