Tựa sách

Đà Nẵng trên đường xây dựng

Mô tả ngắn

Cuốn sách “Đà Nẵng trên đường xây dựng” là một tác phẩm nghiên cứu đa chiều về thành phố Đà Nẵng, bao gồm lịch sử, địa lý, hành chính, văn hóa, và giáo dục. Nó bắt đầu bằng lời tự sự của tác giả, sau đó phân thành ba phần chính: lịch sử và địa lý, cơ cấu hành chính, và văn hóa và giáo dục, cung cấp cái nhìn sâu rộng và đa chiều về thành phố Đà Nẵng cho người đọc và là nguồn tham khảo quý báu cho nghiên cứu và học tập.

Tác giả

Giá bán:

Cuốn sách “Đà Nẵng trên đường xây dựng” là một tác phẩm nghiên cứu và giới thiệu tổng quan về thành phố Đà Nẵng, từ lịch sử, địa dư, hành chính, đến văn hóa và giáo dục. Cuốn sách được bắt đầu với lời tự sự của tác giả và lời nói đầu, cung cấp cái nhìn sâu sắc và cá nhân về thành phố.

Phần I của sách tập trung vào việc trình bày tổng quát về lịch sử và hoàn cảnh địa lý của Đà Nẵng. Đây là phần cung cấp nền tảng cơ bản và quan trọng để hiểu về sự hình thành và phát triển của thành phố.

Phần II mang đến cái nhìn chi tiết hơn về cơ cấu hành chính của thành phố, bao gồm tổ chức chính quyền, dân số, viên chức khu khóm, tổ chức liên gia, quá trình tổ chức bầu cử và nỗ lực chỉnh trang đô thị.

Phần III là phần tập trung vào văn hóa và giáo dục, hai khía cạnh quan trọng phản ánh bản sắc và tiềm năng phát triển của Đà Nẵng. Phần này chia thành hai mục chính: A. Văn Hóa và B. Giáo Dục, từ đó khám phá sự phong phú và đa dạng trong văn hóa địa phương cũng như sự phát triển và tiến bộ trong lĩnh vực giáo dục.

Cuốn sách “Đà Nẵng trên đường xây dựng” không chỉ là nguồn thông tin quý báu cho những ai quan tâm đến lịch sử và văn hóa của thành phố, mà còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, học giả và sinh viên.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả