Tựa sách

Đa thức và ứng dụng

Mô tả ngắn

“Đa Thức và Ứng Dụng” là cuốn sách học thuật thorough về đa thức, một khái niệm quan trọng trong đại số và toán học. Nó bao gồm định nghĩa, định lý và bài tập liên quan đến đa thức. Cuốn sách này đề cập đến các khía cạnh như phép chia, ước chung lớn nhất, đạo hàm, đa thức nhiều biến và các ứng dụng. Phù hợp cho học sinh và sinh viên, nó cung cấp tài liệu quý giá để cải thiện kiến thức và kỹ năng giải quyết vấn đề liên quan đến đa thức.

Tác giả

Giá bán:

“Đa Thức và Ứng Dụng” là một cuốn sách học thuật cung cấp cái nhìn toàn diện và chi tiết về đa thức, một khái niệm cơ bản và quan trọng trong đại số và toán học nói chung. Cuốn sách này được thiết kế để cung cấp cho độc giả một sự hiểu biết sâu sắc về đa thức thông qua các định nghĩa, định lý và bài tập liên quan.

Chương đầu tiên tập trung vào đa thức một biến và giới thiệu về nhị thức Newton. Chương hai phân tích phép chia đa thức và giới thiệu về sơ đồ Horner. Tiếp theo, chương ba thảo luận về ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của đa thức và đẳng thức Bézout.

Chương bốn nghiên cứu về nghiệm của đa thức, bao gồm các định lý về tồn tại nghiệm và quan hệ Viét. Chương năm giới thiệu về đạo hàm của đa thức và khám phá các ứng dụng của nó. Chương sáu và bảy tập trung vào các đa thức không phân tích được và mối liên hệ giữa chúng với số nguyên tố.

Chương tám mở rộng khái niệm đa thức sang đa thức nhiều biến và khám phá các tính chất đối xứng của chúng. Chương chín thảo luận về mối quan hệ giữa đa thức và phương trình hàm. Chương mười và mười một cung cấp các chuyên đề và đề thi học sinh giỏi liên quan đến đa thức. Cuối cùng, chương mười hai cung cấp lời giải và trả lời cho các bài tập trong sách.

“Đa Thức và Ứng Dụng” phù hợp cho cả học sinh phổ thông và sinh viên đại học, cũng như các nhà nghiên cứu toán học, cung cấp một nguồn tài nguyên quý giá để nâng cao kiến thức và kỹ năng giải quyết vấn đề sử dụng đa thức.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả