Tựa sách

Đắc nhân tâm dụng nhân để nhân viên nỗ lực hết mình

Mô tả ngắn

Cuốn sách “Đắc Nhân Tâm Dụng Nhân – Để Nhân Viên Nỗ Lực Hết Mình” tập trung vào vấn đề quản lý và lãnh đạo trong việc khích lệ và động viên nhân viên để họ cống hiến hết mình trong công việc. Sách thảo luận về tác dụng của động viên và cung cấp nguyên tắc và mô hình để thực hiện điều này. Cuốn sách nhấn mạnh rằng khả năng động viên và khích lệ nhân viên có thể tạo ra sự năng suất và thành tích xuất sắc, đồng thời tạo sự đoàn kết trong đội ngũ làm việc.

Tác giả

Giá bán:

Cuốn sách “Đắc Nhân Tâm Dụng Nhân Để Nhân Viên Nỗ Lực Hết Mình” nêu lên một vấn đề quan trọng đối với các nhà quản lý và lãnh đạo hiện nay: sự thiếu động viên và cống hiến của nhân viên trong công việc. Các nhân viên có thể không có tinh thần làm việc, thực hiện công việc một cách lơ lửng hoặc tránh trách nhiệm, gây ra sự giảm sút về năng suất và thành tích không đạt kết quả. Điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh và lợi ích của doanh nghiệp.

Nếu bạn là một người lãnh đạo, bạn luôn mong muốn nhân viên của mình có tinh thần làm việc cao, sẵn sàng nỗ lực và tự nguyện theo đuổi mục tiêu của doanh nghiệp. Bạn muốn họ tự hào cống hiến cho công việc của mình. Tuy nhiên, làm thế nào để thúc đẩy nhân viên cống hiến hết mình?

Theo giáo sư William James của Đại học Harvard, việc trả lương đúng hạn thường chỉ kích thích khoảng 20-30% năng lực của nhân viên để duy trì công việc và tránh sa thải. Nhưng nếu họ được khích lệ và động viên đầy đủ, họ có thể phát huy tới 80-90% năng lực của mình, với sự khác biệt chủ yếu là do sự động viên và khích lệ.

Doanh nghiệp có thể coi con người là nguồn tài nguyên quý báu nhất. Như nguyên tắc kinh doanh của ông Andrew Carnegie, người sáng lập tập đoàn thép Mỹ, đã từng nói: “Hãng thép của tôi đã bị cháy rụi, nhưng nếu tôi còn giữ được con người, tôi vẫn là ông vua của hãng thép sau 20 năm.” Nếu bạn không thể khích lệ động viên nhân viên cống hiến, bạn có thể có nhiều nhân viên, nhưng họ chỉ là những cá nhân độc lập hoạt động mà không tạo nên một đội ngũ đoàn kết.

Vì vậy, khích lệ động viên nhân viên là một yêu cầu quan trọng trong quản lý doanh nghiệp hiện đại. Quản lý không có khả năng động viên và khích lệ sẽ gặp khó khăn trong quản lý nhân viên và đạt được thành tựu xuất sắc.

Cuốn sách “Đắc Nhân Tâm Dụng Nhân – Để Nhân Viên Nỗ Lực Hết Mình” sẽ phân tích sâu về tác dụng quan trọng của việc động viên và khích lệ nhân viên trong công việc và đưa ra những nguyên tắc cơ bản để thực hiện điều này. Cuốn sách cung cấp các ví dụ và chi tiết cụ thể để minh họa những trường hợp khi nhân viên muốn cống hiến và khi họ không muốn cống hiến. Nó giới thiệu ba mô hình thành công để động viên và khích lệ nhân viên làm việc: mô hình về vật chất, mô hình về tình cảm và mô hình về sự nghiệp.

Cuốn sách mang đến những tư tưởng mới và phản ánh thực tế quản lý doanh nghiệp hiện nay. Qua sự hướng dẫn của nó, bạn sẽ thấy rằng sự động viên và khích lệ có thể kích thích nhân viên làm việc tích cực, trách nhiệm và sáng tạo hơn, tăng năng suất làm việc và đạt được thành tích xuất sắc. Điều quan trọng hơn, nhân viên sẽ coi việc đóng góp cho doanh nghiệp của bạn là một niềm tự hào và một cơ hội vĩ đại.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả