Tựa sách

Đập vỡ vỏ hồ đào

Mô tả ngắn

“Đập Vỡ Vỏ Hồ Đào” là cuốn sách khám phá triết lý Phật giáo qua biện chứng pháp của Long Thọ, so sánh với tư duy của Einstein. Tác giả mô tả trái tim như một trung tâm lý luận và biện chúng pháp như một phương pháp phá vỡ giới hạn khái niệm để hiểu rõ thực tại. Sách khám phá sự tương đồng và khác biệt giữa thuyết Tương Đối và Tương Đãi Luận, nhấn mạnh vai trò của biện chứng pháp Trung Quán. Đây là tác phẩm quan trọng cho việc hiểu biết sâu sắc về Phật giáo và ứng dụng vào cuộc sống.

Tác giả

Giá bán:

Cuốn sách “Đập Vỡ Vỏ Hồ Đào” khám phá sâu sắc lý thuyết và triết lý của Phật giáo qua lăng kính của biện chứng pháp. Tác giả so sánh sự sáng tạo tư duy của Einstein trong khoa học với tầm nhìn sâu rộng của Long Thọ trong Phật học, đưa ra quan điểm rằng trái tim không chỉ là trung tâm của cảm xúc mà còn là một trung tâm lý luận.

Cuốn sách này tập trung vào biện chúng pháp của Long Thọ, một phương pháp lý luận siêu việt có khả năng phá vỡ mọi giới hạn của khái niệm để đưa đến sự hiển bày của thực tại. Ngôn ngữ của biện chúng pháp được khẳng định có khả năng phá tung mọi ràng buộc của khái niệm, một điều mà ngôn ngữ của toán học chưa làm được.

Tác giả giới thiệu Long Thọ như một người thừa kế không gian tri thức rộng lớn của Phật giáo Đại thừa, người đã khám phá ra những viên ngọc quý báu trong kinh điển Phật giáo và phát triển một phương pháp học Phật giáo độc đáo, vượt qua cái nhìn nhị nguyên để tiếp cận với thực tại.

Cuốn sách cũng đề cập đến sự tương đồng và khác biệt giữa thuyết Tương Đối của Einstein và Tương Đãi Luận của Long Thọ, đồng thời nhấn mạnh vai trò của biện chứng pháp Trung Quán trong việc giúp ta vượt qua cái nhìn nhị nguyên. Tác giả sử dụng các kinh điển Phật giáo truyền thống như làm cơ sở cho tri thức này.

“Đập Vỡ Vỏ Hồ Đào” không chỉ là một cuốn sách về triết học Phật giáo mà còn là một tác phẩm khám phá sâu sắc về cách thức tiếp cận và hiểu biết thực tại. Đây là một cuốn sách quan trọng cho những người tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về triết lý Phật giáo và cách áp dụng nó vào cuộc sống.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả