Tựa sách

Đất Nước Tôi Và Thế Giới

Mô tả ngắn

“Đất Nước Tôi Và Thế Giới: Hồi Tưởng Và Suy Ngẫm II” của Mikhail Gorbachev phân tích quá khứ, hiện tại và tương lai của Nga trong bối cảnh quốc tế. Tác phẩm này đưa ra cái nhìn về các sự kiện lịch sử như Cách mạng tháng Mười, sụp đổ Liên bang Soviet, và những nhân vật lịch sử như Lenin, Stalin và Yeltsin. Gorbachev nhấn mạnh sự cần thiết của “tư duy mới” trong giải quyết khủng hoảng hiện đại, và ủng hộ cải cách kinh tế, chính trị và tư duy toàn cầu.

Tác giả

Giá bán:

Cuốn sách “Đất Nước Tôi Và Thế Giới: Hồi Tưởng Và Suy Ngẫm II” là một tác phẩm sâu sắc của Mikhail Gorbachev, vị lãnh đạo cuối cùng của Liên bang Soviet. Trong đó, ông Gorbachev chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân, kết hợp với phân tích tài liệu lịch sử để thảo luận về quá khứ, hiện tại và tương lai của Nga trong bối cảnh quốc tế. Cuốn sách này không chỉ phản ánh những sự kiện lịch sử như Cách mạng tháng Mười, sụp đổ của Liên bang Soviet, và những nhân vật quan trọng như Lenin, Stalin, Yeltsin, mà còn đưa ra cái nhìn chi tiết về tương lai của Nga, kế hoạch và đề xuất cho những cải cách kinh tế và chính trị sắp tới.

Gorbachev nhấn mạnh vai trò của “tư duy mới” trong việc giải quyết các khủng hoảng hiện đại. Ông tin rằng sự đổi mới tư duy là bước quan trọng trong tiến trình toàn cầu hóa, giúp loại bỏ Chiến tranh Lạnh và nguy cơ thảm họa hạt nhân. Cuối cùng, ông nhấn mạnh rằng việc cải tổ tư duy toàn cầu là cần thiết để đối mặt với những thách thức to lớn mà nhân loại sẽ gặp phải trong tương lai, hướng tới một kỷ nguyên mới với những điều kiện sống mới cho toàn thể cộng đồng thế giới.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả