Tựa sách

Để có một tương lai

Mô tả ngắn

“Để Có Một Tương Lai” là một cuốn sách mang đậm tinh thần tâm linh, giáo lý và tu tập, cung cấp một hướng dẫn chi tiết về việc thực hành các giáo lý

Tác giả

139.500 

139.500 

Giá bán:

“Để Có Một Tương Lai” là một cuốn sách mang đậm tinh thần tâm linh, giáo lý và tu tập, cung cấp một hướng dẫn chi tiết về việc thực hành các giáo lý và nghi thức tâm linh để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Cuốn sách được chia thành nhiều chương, mỗi chương tập trung vào một khía cạnh cụ thể của việc tu tập và giáo lý.

Chương đầu tiên, “Năm Giới Mầu Nhiệm”, giới thiệu về năm giới cơ bản, mỗi giới có những hướng dẫn và bài học riêng biệt về cách sống và tương tác với thế giới xung quanh. Các chương tiếp theo thảo luận về Tam Bảo, sự tu tập nghiêm túc, và vai trò của các giới trong việc thay đổi xã hội và cá nhân.

Tác giả