Tựa sách

Địa Chất Môi Trường

Mô tả ngắn

“Địa Chất Môi Trường” là tài liệu giáo dục quan trọng về địa chất môi trường. Cuốn sách giới thiệu về mối liên hệ giữa địa chất và môi trường, tập trung vào nghiên cứu và hiểu biết môi trường địa chất và vai trò của nó trong việc đánh giá và sử dụng tài nguyên bền vững. Tác giả nhấn mạnh vai trò quan trọng của Địa chất môi trường trong việc quản lý và bảo vệ môi trường địa chất và tài nguyên. Cuốn sách phục vụ sinh viên, giáo viên, nhà nghiên cứu và nhà quản lý trong lĩnh vực Môi trường.

Tác giả

Giá bán:

“Địa Chất Môi Trường” là một tác phẩm giáo dục quan trọng, cung cấp kiến thức cơ bản và chuyên sâu về một lĩnh vực khoa học liên ngành đặc biệt: Địa chất môi trường. Cuốn sách này giới thiệu về Địa chất môi trường như một phần không thể tách rời của khoa học Môi trường, với sự tập trung vào việc nghiên cứu và hiểu biết về môi trường địa chất – phần trên cùng của vỏ trái đất, nơi mà hoạt động của con người diễn ra.

Tác giả giải thích rằng Địa chất môi trường không chỉ liên quan đến việc nghiên cứu cấu trúc, thành phần vật chất và động lực của môi trường địa chất mà còn về việc đánh giá và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên này. Cuốn sách cũng nhấn mạnh vai trò của Địa chất môi trường trong việc cung cấp kiến thức và phương pháp đánh giá môi trường địa chất, từ đó giúp hoạch định chính sách, chiến lược và kế hoạch sử dụng bền vững lãnh thổ và tài nguyên.

Là một lĩnh vực khoa học trẻ trên thế giới và mới được ứng dụng tại Việt Nam từ đầu thập kỷ 90, Địa chất môi trường đã và đang tiếp tục phát triển, với nhiều cải tiến và phát minh sẽ xuất hiện trong tương lai. Cuốn sách này được biên soạn với mục đích phục vụ sinh viên ngành Môi trường, giáo viên, các nhà nghiên cứu và nhà quản lý, nhằm cung cấp một nền tảng vững chắc trong việc hiểu và ứng dụng các nguyên lý Địa chất môi trường.

Các tác giả, Nguyễn Đình Hoè và Nguyễn Thế Thôn, đã dành nhiều nỗ lực trong việc biên soạn và cải thiện giáo trình này, với sự hỗ trợ và đóng góp từ các chuyên gia hàng đầu. Mặc dù cuốn sách có thể chưa hoàn chỉnh, các tác giả tin tưởng rằng nó sẽ đáp ứng nhu cầu cấp thiết của cộng đồng học thuật và thực tiễn, và họ mong đợi sự đóng góp từ cộng đồng khoa học để tiếp tục hoàn thiện cuốn giáo trình trong tương lai.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả