Tựa sách

Đỗ Quang nhà chí sĩ yêu nước trọng dân

Mô tả ngắn

Cuốn sách “Đỗ Quang – Nhà chí sĩ yêu nước trọng dân” mô tả cuộc đời và sự nghiệp của Đỗ Quang, trí thức nho học Việt Nam, qua các chức vụ quan trọng, tấm gương yêu nước, và công trạng của ông trong lịch sử cận đại Việt Nam.

Tác giả

Giá bán:

Cuốn sách này giới thiệu về Đỗ Quang (1807 – 1866), một trí thức nho học xuất thân từ làng Phương Điểm ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Ông là một nhân vật có tri thức sâu rộng, đầy tài năng, và là một quan viên thanh liêm, luôn tận tụy với đất nước và nhân dân. Đỗ Quang đã để lại dấu ấn sáng giữa lịch sử Việt Nam thời cận đại.

Sau khi đỗ tiến sỹ ở tuổi 25 vào năm 1832, Đỗ Quang đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình và ngoại trấn. Đặc biệt, ông được triều đình nhà Nguyễn giao nhiệm vụ quan trọng tại Tuần phủ Gia Định, trong bối cảnh thời đại đang chứng kiến sự gia tăng áp lực từ thực dân Pháp đối với miền Nam, nhằm đưa cả nước vào thời kỳ thuộc địa.

Trong hơn 30 năm làm quan dưới triều đại của vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức, Đỗ Quang luôn đặt lợi ích của đất nước và nhân dân trên hết, không hề tư duy hay hành động vì lợi ích cá nhân hay gia đình. Ông đã trở thành một tấm gương sáng trong việc yêu nước và quyết tâm đấu tranh cho độc lập của dân tộc, để lại một dấu ấn quý báu trong lịch sử quốc gia.

Sau khi Đỗ Quang qua đời, vua Tự Đức đã tôn thờ ông bằng việc trao danh hiệu “TƯ THIỆN ĐẠI PHU – THƯỢNG THƯ BỘ LỄ” và ban tên thụy hiệu là “Trang Lượng.” Điều này thể hiện sự tôn vinh và biết ơn đối với công lao của ông trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Năm 1989, Bộ Văn hóa Thông tin đã trao tặng danh hiệu “BẰNG DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA CẤP QUỐC GIA” cho mộ Đỗ Quang tại Đình Phương Điếm, để tôn vinh công lao to lớn của Đỗ Quang.

Ngày nay, dòng họ Đỗ cùng với Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương vẫn duy trì lễ dâng hương hàng năm để tưởng nhớ vị danh nhân lịch sử và văn hóa này.

Cuốn sách “Đỗ Quang – Nhà chí sĩ yêu nước trọng dân” được biên soạn một cách kỹ lưỡng và tỷ mỹ, nhằm giới thiệu đến bạn đọc cuộc đời và sự nghiệp của Đỗ Quang. Cuốn sách bao gồm ba phần: Nghiên cứu về Đỗ Quang, Trước tác thơ văn của Đỗ Quang và các tư liệu lịch sử liên quan, và Phụ lục với tư liệu ảnh và lời cuối sách. Cuốn sách này cung cấp một cái nhìn tổng quan về Đỗ Quang và đánh dấu sự tôn vinh của người biên soạn đối với nhà chí sĩ này.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả