Tựa sách

Giai Thoại Toán Học

Mô tả ngắn

Cuốn sách “Giai Thoại Toán Học” khám phá sự phát triển và hình thành của toán học qua các giai đoạn lịch sử.

Tác giả

16.000 

16.000 

Giá bán:

Cuốn sách “Giai Thoại Toán Học” khám phá sự phát triển và hình thành của toán học qua các giai đoạn lịch sử. Toán học được xem là thành quả chung của nhân loại, đòi hỏi sự đóng góp và nỗ lực của nhiều nhà Toán học hàng đầu. Cuốn sách chia thành hai phần chính:

Phần 1: Sự kiện và nhân vật toán học. Cuốn sách giới thiệu cuộc đời và công trình của nhiều nhà Toán học nổi tiếng, bắt đầu từ Thales và Pythagore đến Albert Einstein. Các tiểu sử được sắp xếp theo thứ tự năm sinh của họ, giúp đọc giả theo dõi sự phát triển của toán học qua thời gian.

Phần 2: Những cái bẫy toán học và vài cách tính toán của người xưa. Cuốn sách giới thiệu các bẫy toán học phổ biến và cách người xưa tính toán trước khi có máy tính. Nó bao gồm cách tính toán nhanh bằng tay, cách dùng bàn tay để tính cửu chương, và cách dựng bình, chia đường thẳng và đường tròn chỉ bằng cây thước kẻ và compa.

Cuốn sách này là một hành trình đáng kinh ngạc khám phá sự phát triển và đa dạng của toán học thông qua lịch sử và cách người xưa giải quyết các vấn đề toán học mà không cần máy tính.

Tác giả