Tựa sách

Giải toán bằng phương pháp đại lượng bất biến

Mô tả ngắn

Cuốn sách “Giải Toán Bằng Phương Pháp Đại Lượng Bất Biến” giới thiệu phương pháp đại lượng bất biến, một cách tiếp cận mới trong giải quyết các bài toán toán học phức tạp. Với năm chương khác nhau, sách khám phá nguyên tắc bất biến, đa thức đối xứng, bất đẳng thức dãy số, phương trình hàm, và các trò chơi toán học. Là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên và người yêu toán học.

Tác giả

Giá bán:

Cuốn sách “Giải Toán Bằng Phương Pháp Đại Lượng Bất Biến” cung cấp một cách tiếp cận mới mẻ và thú vị trong việc giải quyết các bài toán toán học phức tạp. Quyển sách này bao gồm năm chương, mỗi chương tập trung vào một khía cạnh khác nhau của phương pháp đại lượng bất biến, một công cụ mạnh mẽ trong việc giải toán.

Chương đầu tiên giới thiệu nguyên lý bất biến, một khái niệm cơ bản trong phương pháp này. Chương thứ hai tập trung vào đa thức đối xứng hai biến, một chủ đề quan trọng trong lý thuyết đa thức. Chương ba khám phá bất đẳng thức của các dãy số đồng thứ tự, đề cập đến cách sắp xếp và so sánh các phần tử trong một dãy số.

Chương thứ tư chuyển hướng sang phương trình hàm, một lĩnh vực toán học quan trọng, và chương cuối cùng mang đến cái nhìn sâu sắc về những trò chơi toán học, một cách học thú vị và tương tác để hiểu rõ hơn về các nguyên tắc toán học.

Cuốn sách này là tài liệu tham khảo quý báu cho sinh viên toán học, giáo viên và những người yêu thích toán học, giúp họ tiếp cận với phương pháp giải toán sáng tạo và hiệu quả.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả