Tựa sách

Giải toán bằng phương pháp đại lượng bất biến

Mô tả ngắn

Cuốn sách “Giải Toán Bằng Phương Pháp Đại Lượng Bất Biến” cung cấp một cách tiếp cận mới mẻ và thú vị trong việc giải quyết các bài toán toán học phức tạp.

Tác giả:

Tác giả

Giá bán:

Cuốn sách “Giải Toán Bằng Phương Pháp Đại Lượng Bất Biến” cung cấp một cách tiếp cận mới mẻ và thú vị trong việc giải quyết các bài toán toán học phức tạp. Quyển sách này bao gồm năm chương, mỗi chương tập trung vào một khía cạnh khác nhau của phương pháp đại lượng bất biến, một công cụ mạnh mẽ trong việc giải toán.

Chương đầu tiên giới thiệu nguyên lý bất biến, một khái niệm cơ bản trong phương pháp này. Chương thứ hai tập trung vào đa thức đối xứng hai biến, một chủ đề quan trọng trong lý thuyết đa thức. Chương ba khám phá bất đẳng thức của các dãy số đồng thứ tự, đề cập đến cách sắp xếp và so sánh các phần tử trong một dãy số.

Chương thứ tư chuyển hướng sang phương trình hàm, một lĩnh vực toán học quan trọng, và chương cuối cùng mang đến cái nhìn sâu sắc về những trò chơi toán học, một cách học thú vị và tương tác để hiểu rõ hơn về các nguyên tắc toán học.

Cuốn sách này là tài liệu tham khảo quý báu cho sinh viên toán học, giáo viên và những người yêu thích toán học, giúp họ tiếp cận với phương pháp giải toán sáng tạo và hiệu quả.

 

Tác giả