Tựa sách

Giáo Trình Cấu Trúc Máy Tính

Mô tả ngắn

“Giáo Trình Cấu Trúc Máy Tính” là tác phẩm học thuật do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các chuyên gia biên soạn, hỗ trợ bởi Thành ủy, UBND Hà Nội. Được phát triển theo chương trình Bộ Giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Là tài liệu quan trọng cho trường THCN và ngành kỹ thuật, sách phản ánh kiến thức thực tiễn và khuyến khích sự phản hồi cộng đồng để hoàn thiện.

Tác giả

Giá bán:

“Giáo Trình Cấu Trúc Máy Tính” là một tác phẩm học thuật được biên soạn trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Cuốn sách này là kết quả của sự hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các chuyên gia, nhà khoa học, cùng với sự hỗ trợ của Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội. Được phát triển dựa trên chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tác phẩm này nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Thủ đô.

Cuốn giáo trình này không chỉ là nguồn tài liệu quan trọng trong các trường Trung học chuyên nghiệp (THCN) ở Hà Nội mà còn là nguồn thông tin tham khảo hữu ích cho những người quan tâm đến các ngành kỹ thuật – nghiệp vụ. Nó được biên soạn một cách khoa học và cập nhật, phản ánh những kiến thức thực tiễn phù hợp với đối tượng học sinh THCN.

Ngoài ra, cuốn sách cũng ghi nhận sự đóng góp và hỗ trợ của nhiều tổ chức và cá nhân trong quá trình biên soạn, bao gồm Thành ủy, UBND, các sở, ban, ngành, và các nhà quản lý giáo dục. Nó còn là một phần của những nỗ lực của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội nhằm kỷ niệm các sự kiện quan trọng như “50 năm giải phóng Thủ đô”, “50 năm thành lập ngành” và hướng tới “1000 năm Thăng Long – Hà Nội”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng mở cửa cho sự phản hồi và đóng góp từ cộng đồng nhằm hoàn thiện cuốn giáo trình trong các ấn bản sau. Cuốn sách là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng trong việc cải thiện và phát triển nguồn lực giáo dục, đồng thời góp phần vào quá trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả