Tựa sách

Giáo trình công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

Mô tả ngắn

Cuốn sách “Giáo trình công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa” trình bày chi tiết về các chương liên quan đến công nghệ chế biến sữa và sản phẩm sữa.

Tác giả : Lâm Xuân Thanh

Tác giả

25.000 

25.000 

Giá bán:

Cuốn sách “Giáo trình công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa” trình bày chi tiết về các chương liên quan đến công nghệ chế biến sữa và sản phẩm sữa. Bao gồm các chương về thành phần hóa học của sữa, đặc trưng của sữa, sữa nguyên liệu, ảnh hưởng đến chất lượng sữa, và công nghệ sản xuất các sản phẩm sữa như sữa tươi uống, sữa hộp, kem, sản phẩm lên men, pho mát và bơ. Cuốn sách là tài liệu quan trọng cho những người quan tâm đến ngành công nghiệp chế biến sữa và sản phẩm từ sữa.

Tác giả