Tựa sách

Giáo Trình Lập Trình Hướng Đối Tượng Với Java

Mô tả ngắn

“Giáo Trình Lập Trình Hướng Đối Tượng Với Java” là một tài liệu học tập dành cho sinh viên IT, hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao về lập trình hướng đối tượng qua Java. Sách bao gồm các chủ đề như cấu trúc lớp, đóng gói, kế thừa, đa hình, xử lý ngoại lệ, và lập trình tổng quát. Nó cũng giới thiệu các đặc trưng cơ bản của Java và kỹ thuật quản lý dữ liệu, hữu ích cho sinh viên và những người quan tâm đến lập trình Java.

Tác giả

Giá bán:

“Giáo Trình Lập Trình Hướng Đối Tượng Với Java” là một tài liệu giáo dục toàn diện, được thiết kế để giúp sinh viên ngành Công nghệ thông tin, những người đã có kiến thức cơ bản về lập trình, mở rộng hiểu biết và kỹ năng của họ trong lập trình hướng đối tượng. Cuốn giáo trình này tập trung vào việc sử dụng Java, một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất, như một phương tiện để giảng dạy và minh họa các khái niệm.

Trong sách, sinh viên sẽ được hướng dẫn qua một loạt các chủ đề cơ bản đến nâng cao trong lập trình hướng đối tượng. Các chủ đề chính bao gồm cấu trúc lớp và đối tượng, nguyên lý đóng gói và che giấu thông tin, kế thừa, đa hình, xử lý ngoại lệ và lập trình tổng quát. Ngoài ra, giáo trình cũng cung cấp một cái nhìn sâu sắc về các đặc trưng cơ bản của Java, cùng với các thư viện cơ bản và các kỹ thuật quản lý dữ liệu vào/ra.

Cuốn sách không chỉ là một công cụ giáo dục quan trọng cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin mà còn là một tài nguyên hữu ích cho bất kỳ ai quan tâm đến việc phát triển kỹ năng lập trình hướng đối tượng sử dụng Java.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả