Tựa sách

Giáo Trình Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Cương

Mô tả ngắn

“Giáo Trình Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Cương” của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội là tài liệu giáo dục cung cấp kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật Việt Nam và quốc tế cho sinh viên đại học.

Tác giả

Giá bán:

“Giáo Trình Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Cương” được biên soạn bởi Khoa Luật, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, là một tài liệu giáo dục cần thiết và hữu ích, phù hợp với chương trình đại học đại cương. Cuốn giáo trình này được Bộ giáo dục & đào tạo cùng Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt, nhằm cung cấp cho sinh viên mọi chuyên ngành một nền tảng kiến thức vững chắc về nhà nước và pháp luật.

Tác phẩm này không chỉ phục vụ như một giáo trình nhập môn cho sinh viên ngành Luật mà còn là nguồn kiến thức quan trọng cho sinh viên của các ngành khác. Nó khái quát hóa và giới thiệu những khái niệm chung nhất về hệ thống pháp luật Việt Nam và quốc tế, bao gồm cả lý luận chung về nhà nước và pháp luật. Các tác giả đã chú trọng vào việc trình bày các khái niệm cơ bản một cách súc tích, dễ hiểu, đồng thời nâng cao tính lý luận và tính khoa học trong cuốn sách. Điều này giúp sinh viên phát triển khả năng tiếp cận thực tiễn và khả năng nghiên cứu, mở ra cánh cửa để tiếp cận sâu hơn với các ngành luật cụ thể và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

Mặc dù cuốn giáo trình này được biên soạn công phu và kỹ lưỡng, các tác giả cũng nhận thức được rằng sự thay đổi nhanh chóng và phức tạp trong nhà nước và pháp luật có thể dẫn đến một số thiếu sót, nhất là khi đây là lần biên soạn đầu tiên và hoàn thành trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, cuốn sách vẫn là một nguồn tài liệu giáo dục quý giá, cung cấp kiến thức cập nhật và thiết thực cho sinh viên và giáo viên.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả