Tựa sách

Giáo trình thông tin di động thế hệ ba

Mô tả ngắn

“Giáo trình Thông tin Di động Thế hệ Ba” là một tác phẩm quan trọng của TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng, phản ánh sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp thông tin di động.

Tác giả : Nguyễn Phạm Anh Dũng

Tác giả

209.000 

209.000 

Giá bán:

“Giáo trình Thông tin Di động Thế hệ Ba” là một tác phẩm quan trọng của TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng, phản ánh sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp thông tin di động. Sách được xuất bản bởi Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Nhà xuất bản Bưu điện, bao gồm 9 chương. Chương đầu tiên khái quát về phát triển của thông tin di động và các đề xuất cho hệ thống thông tin di động thế hệ ba, bao gồm cả tình hình phát triển hiện tại. Tiếp theo, chương 2 đi sâu vào kiến thức cơ bản về truyền dẫn vô tuyến số và kỹ thuật xử lý số trong các hệ thống 3G. Chương 3 và 4 tập trung vào sự phát triển từ mạng 2G đến 2.5G. Các chương cuối, từ chương 5 đến chương 9, cung cấp thông tin chi tiết về hai hệ thống thông tin di động thế hệ ba chính: W-CDMA và cdma2000, bao gồm giao diện vô tuyến, cấu trúc mạng, và các phương pháp quy hoạch cũng như triển khai mạng. Cuốn sách này đóng góp giá trị cho việc đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực viễn thông, nhất là trong bối cảnh thông tin di động ngày càng trở nên quan trọng và phức tạp.

Tác giả