Tựa sách

Hàm số biến số phức

Mô tả ngắn

Cuốn sách “Hàm Số Biến Số Phức” là tài liệu giáo dục dành cho sinh viên toán học, bao gồm kiến thức về số phức và hàm số phức. Nó bao gồm năm chương, đi từ kiến thức cơ bản đến nâng cao, bao gồm tích phân phức và chuỗi. Cuốn sách này phục vụ cả việc học tập và giảng dạy, và cũng là tài liệu tham khảo cho những người nghiên cứu toán học, với mong muốn nhận được ý kiến đóng góp để cải thiện nội dung trong tương lai.

Tác giả

Giá bán:

Cuốn sách “Hàm Số Biến Số Phức” là tài liệu giáo dục dành cho sinh viên ngành Toán, cung cấp kiến thức cơ bản và nâng cao về số phức và hàm số phức. Sách được biên soạn theo chương trình đào tạo hiện hành, giúp sinh viên nắm vững các khái niệm và ứng dụng của số phức trong toán học và các lĩnh vực liên quan.

Cuốn sách bao gồm năm chương, bắt đầu với giới thiệu về số phức và các hàm số biến số phức, kèm theo phần trình bày về các phép biến hình bảo giác thông qua hàm số sơ cấp. Chương tiếp theo đề cập đến tích phân phức và lý thuyết tích phân, một phần không thể thiếu trong nghiên cứu toán học cao cấp. Tiếp đến, sách giới thiệu về chuỗi và lý thuyết thặng dư, cùng các ứng dụng thực tiễn của chúng, nhất là trong việc giải quyết các tích phân thực phức tạp.

Để theo dõi hiệu quả, sinh viên cần có kiến thức nền tảng về vi tích phân và giải tích hình học. Tác giả cũng đã cố gắng tinh giản nội dung nhưng vẫn đảm bảo tính đầy đủ và toàn diện, đồng thời khuyến khích sinh viên tự nghiên cứu thông qua bài tập và hướng dẫn giải.

Cuốn sách này không chỉ hữu ích cho việc học tập và giảng dạy mà còn là tài liệu tham khảo quý báu cho các nhà nghiên cứu toán học. Tác giả mở cửa cho mọi ý kiến đóng góp để làm phong phú và hoàn thiện hơn nội dung sách trong các ấn bản sau.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả