Tựa sách

Hiện đại hoá và hậu hiện đại hóa

Mô tả ngắn

Cuốn “Hiện đại hóa và Hậu hiện đại hóa” của Ronald Inglehart, dựa trên Điều tra giá trị thế giới 1981 và 1990, phân tích biến đổi văn hóa, kinh tế, chính trị toàn cầu. Tác phẩm này quan trọng cho hoạch định chính sách, khoa học, và nghiên cứu, đặc biệt ở Việt Nam đang đổi mới. Sách giữ nguyên luận chứng, cung cấp góc nhìn đa chiều về hiện đại hóa và hậu hiện đại hóa.

Tác giả

Giá bán:

Cuốn sách “Hiện đại hóa và Hậu hiện đại hóa” của Ronald Inglehart là một tác phẩm nghiên cứu xã hội học sâu sắc, dựa trên phân tích dữ liệu từ Điều tra giá trị thế giới được thực hiện vào năm 1981 và 1990 tại 43 quốc gia khác nhau, bao gồm cả các nước phát triển, đang phát triển và các quốc gia ở Đông Âu và Liên Xô cũ. Cuốn sách này cung cấp một cái nhìn sâu sắc về sự biến đổi văn hóa, kinh tế và chính trị đang diễn ra trên toàn cầu, đồng thời đưa ra dự báo về xu hướng biến đổi trong tương lai.

Tác phẩm này mang đến giá trị tham khảo quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học và nghiên cứu viên, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy công cuộc đổi mới và hiện đại hóa. Mặc dù một số luận chứng trong sách có thể khác biệt với quan điểm phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến học thuyết Marx, dân chủ, nhân quyền và sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, tác giả và nhà xuất bản đã cố gắng giữ nguyên các luận chứng của Ronald Inglehart để đảm bảo tính toàn vẹn của tác phẩm.

Cuốn sách “Hiện đại hóa và Hậu hiện đại hóa” được kỳ vọng sẽ cung cấp một góc nhìn đa chiều và sâu sắc về quá trình hiện đại hóa và hậu hiện đại hóa, từ đó giúp người đọc hiểu rõ hơn về các thách thức và cơ hội trong thời đại toàn cầu hóa.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả