Tựa sách

Hóa học

Mô tả ngắn

Cuốn sách “Hóa Học” cung cấp cái nhìn tổng quan và chi tiết về nhiều khía cạnh của hóa học, bắt đầu từ mô hình lượng tử của nguyên tử và tiến xa đến cấu trúc tinh thể, phản ứng hóa học, và nhiệt động lực học. Sách này là một tài liệu giáo dục quý báu phục vụ sinh viên và chuyên gia trong lĩnh vực hóa học từ cơ bản đến nâng cao.

Tác giả

Giá bán:

Cuốn sách “Hóa Học” là một tài liệu học thuật sâu sắc, cung cấp một cái nhìn toàn diện về các khía cạnh cơ bản và nâng cao của hóa học. Sách bắt đầu với việc giới thiệu về mô hình lượng tử của nguyên tử dạng hydro, điều cơ bản nhưng quan trọng trong việc hiểu các nguyên tố hóa học.

Sau đó, cuốn sách chuyển sang khám phá nguyên tử nhiều electron, một chủ đề phức tạp hơn, rất quan trọng trong việc hiểu cấu trúc và tính chất của nguyên tố. Phần tiếp theo của sách tập trung vào phân loại tuần hoàn các nguyên tố, cung cấp một cái nhìn chi tiết về hệ thống phân loại chính yếu trong hóa học.

Các chương tiếp theo bao gồm kiến trúc phân tử, kiến trúc tinh thể và cấu trúc tinh thể, đều là những khía cạnh quan trọng giúp hiểu rõ hơn về cách thức các nguyên tử và phân tử kết hợp với nhau để tạo nên các chất.

Cuốn sách cũng giới thiệu Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học áp dụng trong hóa học, một công cụ hữu ích để nghiên cứu và giải thích các phản ứng hóa học. Đặc biệt, các chương về phản ứng hóa học trong dung dịch nước, cân bằng oxi hóa – khử, vận tốc phản ứng, và cơ chế phản ứng trong Động học đồng thể cung cấp kiến thức cần thiết để hiểu các quá trình hóa học xảy ra trong môi trường thực tế.

Tóm lại, “Hóa Học” là một nguồn tài liệu giáo dục quý giá, phục vụ cho sinh viên và chuyên gia trong lĩnh vực hóa học, từ cơ bản đến nâng cao.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả