Tựa sách

Hóa keo

Mô tả ngắn

Cuốn sách “Hóa Keo” là tài liệu học thuật toàn diện về hóa lý của hệ vi dị thể và hiện tượng bề mặt. Nó bao gồm các chủ đề như năng lượng bề mặt, sự hấp phụ, tính chất quang học, động học phân tử, điện học, và đặc tính bền vững của các hệ phân tán. Cuốn sách này do PGS.TS. Mai Hữu Khiêm biên soạn, ban đầu dành cho sinh viên hóa kỹ thuật và đã được cập nhật để phục vụ nhiều lĩnh vực khác. Nó là nguồn tài liệu quý báu và không thể thiếu cho người quan tâm đến hóa học keo.

Tác giả

Giá bán:

Cuốn sách “Hóa Keo” cung cấp một cái nhìn toàn diện về các nguyên lý hóa lý của hệ vi dị thể (còn gọi là hệ phân tán cao) và các hiện tượng bề mặt. Được viết dựa trên quan điểm hóa keo hiện đại, tài liệu này bao gồm các chủ đề quan trọng như năng lượng bề mặt, sự hấp phụ, tính chất quang học, động học phân tử, điện học, đặc tính bền vững của các hệ phân tán, và tính chất hóa lý của dung dịch hợp chất cao phân tử, keo điện ly.

Cuốn sách do PGS.TS. Mai Hữu Khiêm biên soạn và ban đầu được thiết kế để phục vụ nhu cầu học tập của sinh viên ngành hóa kỹ thuật và thực phẩm. Tài liệu này, sau khi được sử dụng trong nhiều năm, đã được cập nhật và chỉnh sửa để mở rộng phạm vi sử dụng, không chỉ hữu ích cho sinh viên và cán bộ kỹ thuật mà còn cho những học viên trong các lĩnh vực như hóa học, silicat, thực phẩm, hóa dược, vật liệu và môi trường. Cuốn sách là một nguồn tài nguyên quý báu cho những ai muốn tìm hiểu về khoa học trạng thái vi dị thể của vật chất – trạng thái keo.

Bộ môn Công nghệ Hóa lý của Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu cuốn sách này và khuyến khích sự đóng góp từ các đồng nghiệp, độc giả và học viên để làm cho cuốn sách trở nên hoàn chỉnh hơn. Cuốn “Hóa Keo” không chỉ là một tài liệu học thuật chất lượng cao mà còn là một nguồn tham khảo không thể thiếu cho những người quan tâm đến lĩnh vực hóa học keo.

Cuốn sách “Hóa Keo” cung cấp một cái nhìn toàn diện về các nguyên lý hóa lý của hệ vi dị thể (còn gọi là hệ phân tán cao) và các hiện tượng bề mặt. Được viết dựa trên quan điểm hóa keo hiện đại, tài liệu này bao gồm các chủ đề quan trọng như năng lượng bề mặt, sự hấp phụ, tính chất quang học, động học phân tử, điện học, đặc tính bền vững của các hệ phân tán, và tính chất hóa lý của dung dịch hợp chất cao phân tử, keo điện ly.

Cuốn sách do PGS.TS. Mai Hữu Khiêm biên soạn và ban đầu được thiết kế để phục vụ nhu cầu học tập của sinh viên ngành hóa kỹ thuật và thực phẩm. Tài liệu này, sau khi được sử dụng trong nhiều năm, đã được cập nhật và chỉnh sửa để mở rộng phạm vi sử dụng, không chỉ hữu ích cho sinh viên và cán bộ kỹ thuật mà còn cho những học viên trong các lĩnh vực như hóa học, silicat, thực phẩm, hóa dược, vật liệu và môi trường. Cuốn sách là một nguồn tài nguyên quý báu cho những ai muốn tìm hiểu về khoa học trạng thái vi dị thể của vật chất – trạng thái keo.

Bộ môn Công nghệ Hóa lý của Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu cuốn sách này và khuyến khích sự đóng góp từ các đồng nghiệp, độc giả và học viên để làm cho cuốn sách trở nên hoàn chỉnh hơn. Cuốn “Hóa Keo” không chỉ là một tài liệu học thuật chất lượng cao mà còn là một nguồn tham khảo không thể thiếu cho những người quan tâm đến lĩnh vực hóa học keo.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả