Tựa sách

Hóa Lý – tập II – Động hóa học và chất xúc tác

Mô tả ngắn

Cuốn sách “Hóa Lý – Tập II – Động Hóa Học và Chất Xúc Tác” là tài liệu học thuật chuyên sâu dành cho sinh viên và học viên các ngành công nghệ hóa học, công nghệ thực phẩm và môi trường. Nội dung của sách tập trung vào động hóa học và chất xúc tác, giải thích các quá trình hóa học dưới góc độ động học và điều kiện cần thiết. Cuốn sách này phục vụ đào tạo và nghiên cứu trong ngành Công nghệ hóa học và Dầu khí, cũng như có giá trị cho các ngành khác như vật liệu, địa chất, hóa dược và nông hóa.

Tác giả

Giá bán:

Cuốn “Hóa Lý – Tập II – Động Hóa Học và Chất Xúc Tác” là một tài liệu học thuật chuyên sâu, phục vụ cho các sinh viên và học viên của các ngành liên quan đến công nghệ hóa học, công nghệ thực phẩm và môi trường. Trong lần xuất bản này, cuốn sách đã được cập nhật và chỉnh sửa để đáp ứng nhu cầu tham khảo của sinh viên hệ tín chỉ tại Đại học Bách khoa, cũng như những người học trong các lĩnh vực có liên quan.

Nội dung của sách tập trung vào động hóa học và chất xúc tác, hai khía cạnh quan trọng của hóa lý. Cuốn sách giải thích các quá trình hóa học theo góc độ động học, xem xét sự diễn ra của chúng qua thời gian và các điều kiện cần thiết để đạt hiệu quả cao nhất. Mặc dù có rất nhiều tài liệu đã được công bố về động hóa học và xúc tác, nhưng cuốn sách này tập trung vào những nội dung cơ bản nhất, phục vụ cho mục tiêu đào tạo của ngành Công nghệ hóa học và Dầu khí.

Động hóa học và xúc tác là phần không thể thiếu trong môn Hóa lý, một môn học cơ bản trong ngành kỹ thuật hóa học và thực phẩm. Ngoài ra, do tính cơ bản và toàn diện, cuốn sách cũng rất hữu ích cho những người học trong các ngành vật liệu, địa chất và thăm dò dầu khí, hóa dược, nông hóa, cung cấp một nguồn tài liệu tham khảo quý báu trong lĩnh vực hóa học.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả