Tựa sách

Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Của Ngân Hàng Thương Mại Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Ở Việt Nam

Mô tả ngắn

Cuốn “Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Của Ngân Hàng Thương Mại Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Ở Việt Nam” phân tích sự chuyển đổi ngân hàng, đánh giá thực trạng pháp luật, và đề xuất cải thiện trong bối cảnh hội nhập kinh tế.

Tác giả

Giá bán:

Cuốn sách “Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Của Ngân Hàng Thương Mại Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Ở Việt Nam” là một công trình nghiên cứu toàn diện, phản ánh sự chuyển đổi của hệ thống ngân hàng Việt Nam từ mô hình kế hoạch hóa tập trung sang mô hình ngân hàng hai cấp, phù hợp với cơ chế thị trường. Cuốn sách này phân tích sự phát triển và các thách thức đối với pháp luật ngân hàng, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế.

Tác giả đã đánh giá sâu sắc thực trạng pháp luật ngân hàng hiện hành, đồng thời chỉ ra những bất cập, hạn chế và những điểm cần được cải thiện. Sách không chỉ đề cập đến các khía cạnh lý luận của ngân hàng thương mại và pháp luật điều chỉnh, mà còn nghiên cứu sâu về các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường.

Cuốn sách cung cấp một cái nhìn toàn diện về các chế định cơ bản như hoạt động cấp tín dụng, bảo đảm tiền vay, thanh toán qua ngân hàng, hoạt động trên thị trường chứng khoán, kiểm soát đặc biệt, thanh tra và giám sát đối với ngân hàng thương mại. Nó không chỉ là một nguồn thông tin quý giá cho những người làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, mà còn hữu ích cho những ai quan tâm đến việc nắm bắt sự phát triển của hệ thống pháp luật ngân hàng trong bối cảnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả