Tựa sách

Kỹ thuật an toàn trong phòng thí nghiệm Hóa học

Mô tả ngắn

Cuốn sách “Kỹ Thuật An Toàn Trong Phòng Thí Nghiệm Hóa Học” cung cấp hướng dẫn quan trọng về an toàn trong môi trường thí nghiệm hóa học. Nó tập trung vào việc giúp cán bộ, nhân viên, sinh viên và người làm việc trong lĩnh vực hóa học hiểu và tuân thủ các quy tắc an toàn. Cuốn sách nhấn mạnh tầm quan trọng của kiến thức và trách nhiệm trong đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động trong phòng thí nghiệm hóa học, đồng thời là công cụ hữu ích để thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết.

Tác giả

Giá bán:

Cuốn sách “Kỹ Thuật An Toàn Trong Phòng Thí Nghiệm Hóa Học” đưa ra một hướng dẫn thiết yếu về an toàn trong môi trường thí nghiệm hóa học. Trong thời hiện đại, phòng thí nghiệm hóa học là một phần không thể thiếu tại các cơ sở nghiên cứu khoa học, các trường đại học, trung học và ngay cả tại các nhà máy, xí nghiệp. Những người làm việc trong môi trường này thường xuyên tiếp xúc với các hóa chất, nơi mà rủi ro từ tai nạn và sự cố kỹ thuật là một mối lo ngại thường trực.

Tai nạn và sự cố trong phòng thí nghiệm thường xảy ra không chỉ do những yếu tố khách quan mà còn do thiếu hiểu biết về các quy tắc an toàn lao động, hoặc do thái độ coi thường các biện pháp an toàn. Sự thiếu nhận thức về trách nhiệm và kiến thức về an toàn hóa chất đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn không đáng có.

Cuốn sách này được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức cần thiết về kỹ thuật an toàn cho cán bộ, nhân viên phòng thí nghiệm, sinh viên các trường đại học, trung học kỹ thuật, học sinh phổ thông và những người làm việc trong lĩnh vực hóa học. Nội dung cuốn sách tập trung vào các kỹ thuật an toàn cần thiết khi tiếp cận và thực hiện các công việc trong phòng thí nghiệm hóa học, đảm bảo an toàn cho người làm việc trong mọi cơ sở nghiên cứu, giảng dạy và sản xuất ở Việt Nam.

“Kỹ Thuật An Toàn Trong Phòng Thí Nghiệm Hóa Học” không chỉ là một tài liệu tham khảo quý giá mà còn là một công cụ hướng dẫn thiết yếu, giúp đảm bảo an toàn và hiệu quả trong môi trường thí nghiệm hóa học.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả