Tựa sách

Logic học nhập môn

Mô tả ngắn

“Logic Học Nhập Môn” là giáo trình dành cho sinh viên đại học các ngành khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt tại Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, tập trung vào logic học hình thức. Tác giả tuân thủ chương trình giáo dục đại cương, với một sự kết hợp giữa logic truyền thống và kí hiệu logic toán học, đảm bảo sự dễ hiểu. Sách cung cấp hướng tiếp cận chặt chẽ về logic học, bao gồm thuật ngữ và kí hiệu, và mở cửa cho góp ý cải tiến từ bạn đọc.

Tác giả

Giá bán:

“Logic Học Nhập Môn” là một giáo trình được biên soạn dành cho sinh viên đại học các ngành khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt là tại Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Cuốn sách này tập trung vào logic học hình thức, cung cấp những kiến thức cơ bản và làm nền tảng cho sinh viên muốn nghiên cứu sâu hơn về các phương diện khác của logic học hiện đại.

Biên soạn giáo trình này, tác giả đã tuân thủ chương trình giáo dục đại học đại cương do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bao gồm học phần Nhập môn Logic học và chương trình thi tuyển nghiên cứu sinh và cao học. Cuốn sách chủ yếu tập trung vào logic học truyền thống, đồng thời vận dụng một số kí hiệu của logic toán học, nhưng vẫn dễ hiểu cho sinh viên ngành khoa học xã hội và nhân văn.

Cuốn sách cung cấp một hướng tiếp cận rõ ràng và chặt chẽ về logic học, bao gồm cả những thuật ngữ và kí hiệu để sinh viên có thể dễ dàng tham khảo tài liệu khác. Trong lần tái bản này, cuốn sách đã được chỉnh sửa và cải tiến so với lần in đầu tiên, nhưng vẫn có thể chứa những sai sót và tác giả rất mong nhận được góp ý từ bạn đọc để giáo trình được hoàn thiện hơn. Cuốn sách là nguồn tài liệu quý giá cho những ai muốn tìm hiểu và học tập về logic học.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả