Tựa sách

Logic mờ Và ứng dụng

Mô tả ngắn

Cuốn sách “Logic Mờ và Ứng Dụng” mang đến cái nhìn toàn diện về lĩnh vực logic mờ, một nhánh của logic học và toán học liên quan đến suy luận và đối tượng không xác định hoặc mờ nhạt.

Tác giả

Giá bán:

Cuốn sách “Logic Mờ và Ứng Dụng” mang đến cái nhìn toàn diện về lĩnh vực logic mờ, một nhánh của logic học và toán học liên quan đến suy luận và đối tượng không xác định hoặc mờ nhạt. Logic mờ, dựa trên lý thuyết tập hợp mờ (fuzzy sets), là sự mở rộng của lý thuyết tập hợp truyền thống và là cơ sở cho việc xây dựng các mô hình suy luận có khả năng xử lý thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ.

Sách được biên soạn bởi Tiến sĩ Bernadette Bouchon-Meunier, một nhà nghiên cứu có đóng góp quan trọng trong lĩnh vực logic mờ, cùng với Tiến sĩ Hồ Thuần và Tiến sĩ Đặng Thanh Hà. Cuốn sách này không chỉ giới thiệu những khái niệm cơ bản về logic mờ mà còn trình bày về các ứng dụng thực tế của nó trong công nghệ và các lĩnh vực khác.

Độc giả sẽ được khám phá về cách thức logic mờ mô phỏng khả năng suy luận của con người, giải quyết vấn đề dựa trên dữ liệu không hoàn hảo và mờ nhạt. Cuốn sách cung cấp một cái nhìn sâu sắc về cách thức mà logic mờ có thể được áp dụng để xử lý các tình huống phức tạp mà logic truyền thống không thể giải quyết.

Cuốn “Logic Mờ và Ứng Dụng” hứa hẹn sẽ là một tài liệu hữu ích cho sinh viên, nhà nghiên cứu, và những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ, cũng như những ai quan tâm đến lĩnh vực logic mờ và ứng dụng của nó.

Tác giả