Tựa sách

Mạnh Tử Nhà Hiền Triết Phương Đông

Mô tả ngắn

“Mạnh Tử Nhà Hiền Triết Phương Đông” là cuốn sách nghiên cứu về Mạnh Tử, một nhà tư tưởng lớn của Trung Quốc cổ đại. Sách mô tả bối cảnh lịch sử thời Chiến quốc và phân tích tư tưởng của Mạnh Tử về xã hội lý tưởng dựa trên nhân nghĩa, công bằng và đạo đức. Cuốn sách là nguồn thông tin về lịch sử, triết học và tư tưởng đạo đức, cung cấp cái nhìn toàn diện về Mạnh Tử và ảnh hưởng của ông đối với văn hóa Phương Đông.

Tác giả

Giá bán:

“Mạnh Tử Nhà Hiền Triết Phương Đông” là một cuốn sách giới thiệu sâu sắc về Mạnh Tử, một trong những nhà tư tưởng, hiền triết lớn của Trung Quốc cổ đại. Sách đưa người đọc trở lại thời đại Chiến quốc, bối cảnh lịch sử mà Mạnh Tử đã sống và đóng góp vào. Cuốn sách bắt đầu bằng việc mô tả sự chuyển mình của Trung Quốc từ thời “Ngũ bá” Xuân Thu đến thời “Thất hùng” Chiến Quốc, với những cuộc chiến thôn tính lẫn nhau của các nước Tần, Tề, Sở, Yên, Hàn, Triệu, Ngụy.

Cuốn sách không chỉ là một bức tranh lịch sử về thời kỳ hỗn loạn của Trung Quốc cổ đại mà còn là một nghiên cứu sâu sắc về tư tưởng và đóng góp triết học của Mạnh Tử. Tác giả phân tích những lý thuyết của Mạnh Tử trong việc xây dựng một xã hội lý tưởng, nơi những giá trị như nhân nghĩa, công bằng và đạo đức chiếm vị trí trung tâm.

“Mạnh Tử Nhà Hiền Triết Phương Đông” không chỉ là cuốn sách dành cho những người yêu thích lịch sử, mà còn là nguồn cảm hứng cho những ai quan tâm đến triết học và tư tưởng đạo đức. Sách mở ra một cái nhìn toàn diện về một thời kỳ quan trọng trong lịch sử Trung Quốc và giới thiệu về một nhân vật lịch sử có ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng và văn hóa Phương Đông.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả