Tựa sách

Mộ Bia Giữa Biển – Mảnh Đất Cuối Cùng Nơi Người Cha Nằm Lại

Mô tả ngắn

“Mộ Bia Giữa Biển” kể về hành trình một gia đình nông thôn tìm kiếm người cha đã mất trong Chiến tranh thế giới thứ hai, an nghỉ dưới biển Việt Nam

Tác giả

52.000 

52.000 

Giá bán:

“Mộ Bia Giữa Biển” kể về hành trình một gia đình nông thôn tìm kiếm người cha đã mất trong Chiến tranh thế giới thứ hai, an nghỉ dưới biển Việt Nam. Tác phẩm phản ánh sự kiên cường, đau thương trong chiến tranh và trách nhiệm lịch sử, với thông tin ít biết về Việt Nam trong Chiến tranh Thái Bình Dương. Tác giả Nakamoto Teruo nhận giải thưởng cho những khám phá này.

Tác giả