Tựa sách

Mở Đầu Về Lí Thuyết Xác Suất Và Các Ứng Dụng

Mô tả ngắn

Cuốn sách “Mở Đầu Về Lý Thuyết Xác Suất Và Các Ứng Dụng” được biên soạn để đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy về lý thuyết xác suất ở Việt Nam. Nó phục vụ rộng rãi, từ sinh viên đại học, cao đẳng, đến các cán bộ nghiên cứu và giáo viên. Cuốn sách dựa trên chương trình chuẩn và tài liệu mới nhất, giải thích lý thuyết bằng ví dụ cụ thể và bài toán thực tế. Nó cung cấp một nguồn tài liệu học thuật và tham khảo quý báu về lý thuyết xác suất và ứng dụng của nó.

Tác giả

Giá bán:

Cuốn sách “Mở Đầu Về Lý Thuyết Xác Suất Và Các Ứng Dụng” được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và ứng dụng lý thuyết xác suất trong bối cảnh các tài liệu về chủ đề này ở Việt Nam còn khá hạn chế. Cuốn sách này nhằm phục vụ một đối tượng rộng lớn, từ sinh viên cao học, đại học và cao đẳng đến các cán bộ nghiên cứu và giáo viên, cũng như những người muốn tự học về lý thuyết xác suất.

Trong quá trình biên soạn, tác giả đã dựa vào chương trình chuẩn về lý thuyết xác suất của Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường đại học kinh tế, kỹ thuật khác, cũng như tham khảo các tài liệu mới nhất từ nhiều nước phát triển. Cuốn sách đã được thử nghiệm giảng dạy cho sinh viên của nhiều khoa khác nhau, từ Toán, Tin, Hóa, Địa, Sinh, đến Y.

Để giúp đọc giả dễ hiểu và tiếp cận, các chứng minh phức tạp đã được rút gọn, thay vào đó là nhiều ví dụ cụ thể giúp làm sáng tỏ lý thuyết và thấy được ứng dụng thực tế của lý thuyết xác suất. Cuốn sách cũng bao gồm khoảng 100 ví dụ thực tế, đóng vai trò như những bài toán mẫu cho người đọc tham khảo khi giải bài tập cuối chương. “Mở Đầu Về Lý Thuyết Xác Suất Và Các Ứng Dụng” không chỉ là một tài liệu học thuật mà còn là một nguồn tham khảo quý giá cho những ai quan tâm đến lý thuyết xác suất và ứng dụng của nó.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả