Tựa sách

Mở Đầu Về Lí Thuyết Xác Suất Và Các Ứng Dụng

Mô tả ngắn

Cuốn sách “Mở Đầu Về Lý Thuyết Xác Suất Và Các Ứng Dụng” được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và ứng dụng lý thuyết xác suất

Tác giả

44.000 

44.000 

Giá bán:

Cuốn sách “Mở Đầu Về Lý Thuyết Xác Suất Và Các Ứng Dụng” được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và ứng dụng lý thuyết xác suất trong bối cảnh các tài liệu về chủ đề này ở Việt Nam còn khá hạn chế. Cuốn sách này nhằm phục vụ một đối tượng rộng lớn, từ sinh viên cao học, đại học và cao đẳng đến các cán bộ nghiên cứu và giáo viên, cũng như những người muốn tự học về lý thuyết xác suất.

Tác giả