Tựa sách

Phân tích triết học bản chất của tri thức toán học

Mô tả ngắn

“Phân Tích Triết Học Bản Chất Của Tri Thức Toán Học” của PGS, TS. Vũ Văn Viên là tác phẩm nghiên cứu mối quan hệ giữa triết học và toán học. Sách phân tích sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa hai lĩnh vực, từ cách triết học hình thành toán học đến đóng góp của toán học vào triết học. Tác phẩm khám phá bản chất trừu tượng, phát triển, và ứng dụng của toán học, nhấn mạnh quan điểm triết học duy vật biện chứng và bác bỏ chủ nghĩa duy tâm siêu hình. Cuốn sách là nguồn tài liệu quan trọng cho những ai quan tâm đến triết học và toán học.

Tác giả

Giá bán:

Cuốn sách “Phân Tích Triết Học Bản Chất Của Tri Thức Toán Học” của PGS, TS. Vũ Văn Viên là một tác phẩm triết học sâu sắc, khám phá mối quan hệ giữa triết học và toán học. Sách phân tích sự gắn kết giữa hai lĩnh vực này, chỉ ra làm thế nào triết học định hình và hướng dẫn sự phát triển của toán học, trong khi toán học cũng góp phần vào việc hình thành và củng cố các nguyên lý triết học.

Tác phẩm này đi sâu vào bản chất trừu tượng của toán học, làm sáng tỏ sự phát triển của nó qua các giai đoạn, từ sự phát triển đối tượng cho đến phương pháp luận. Sách cũng nêu bật tầm quan trọng của việc áp dụng quan điểm triết học duy vật biện chứng trong việc luận giải và vận dụng tri thức toán học vào thực tiễn, đồng thời đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái của chủ nghĩa duy tâm siêu hình.

Cuốn sách cung cấp một cái nhìn toàn diện về sự phát triển của toán học, từ việc nghiên cứu các đại lượng ngẫu nhiên, đến các khuynh hướng khác nhau trong lập luận toán học. Đây là một tài liệu quý giá và hữu ích cho những ai quan tâm đến triết học và toán học, cung cấp kiến thức sâu rộng về mối liên hệ giữa hai lĩnh vực này.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả